Gåvor

Instiftad av Bengt Sjöberg 2016

Foto: Per Brydolf

Sjöbergstiftelsen tar tacksamt emot gåvor från enskilda och organisationer.

Medlen kommer ”oavkortade” att gå till stöd av cancerforskningen. Stiftelsens administrativa kostnader, inklusive administration av Sjöbergpriset, får enligt stadgarna ej överstiga 10% av avkastningen.

Inbetalning görs på bankgiro 866 – 9327 eller bankkonto 5766 – 11 587 01.

Tack för din gåva!