Styrelsen

Styrelsen

Ingemar Sjöberg 

Sofia Sjöberg

Ordförande:


Sekreterare:


Övriga ledamöter:

Ingemar Sjöberg


Sofia Sjöberg


Michelle Sjöberg


Ola Johannesson


Michael Sjöberg

Michelle Sjöberg

Ola Jahannesson

Michael Sjöberg


Vetenskapligt råd


Till styrelsen  har knutits ett vetenskapligt råd med följande uppgifter:


  1. Ge råd och förslag till styrelsen beträffande områden för forskningsstöd inom stiftelsens verksamhetsområde
  2. Utvärdera bidragsansökningar och vid behov utse externa sakkunniga
  3. Lägga förslag till styrelsen om forskningsprojekt att utvärdera och utdelning av medel till enskilda projekt.


Det vetenskapliga rådet har 2022 följande medlemmar: Maria Brovall, Miek Jong, Roger Henriksson(ordf.) Pernilla Lagergren, Mef Nilbert, Lars Ny och Peter Söderkvist. Instiftad av Bengt Sjöberg 2016